Röportaj

 

Laatste nieuws

Een Turkse journalist wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewering ...

 

Biografieën

Hıkmet werd in 1902 geboren in Thessaloniki in Griekenland. Aan het einde ...

 

Over Röportaj

In Turkije is op het gebied van de media op het eerste gezicht letterlijk v...

‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije - Jaren 90 – Douane Unie

Inhoudsopgave
‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije
Wettelijke maatregelen
Moorden op journalisten
Repressie
Witte vlekken in kranten
Staatgrepen 1960 -1980
Communisme en ‘separatisme’
Regeringsdecreet
Jaren 90 – Douane Unie
Alle pagina's

Jaren 90 – Douane Unie

Aan de vooravond van de Douane Unie met de Europese Unie voerde de Turkse regering onder druk van het Europees Parlement in de jaren 90 een aantal hervormingen door. Zo werd artikel 8 van de Anti-Terreurwet – dat ‘separatistische propaganda’ strafbaar stelt – herzien. De maximale strafmaat werd verkort van 5 naar 3 jaar. Geldboetes werden echter verhoogd en ook voorzag de wetswijziging in de mogelijkheid aan radio- en tv-zenders een verschijningsverbod op te leggen. Veel intellectuelen kwamen voorwaardelijk vrij, terwijl hun rechtszaken opnieuw voorkwamen. Zowel in binnen- als buitenland werden de hervormingen als ‘cosmetisch’ betiteld. Bovendien nam het aantal veroordelingen op basis van artikel 312 van de strafwet toe. Dit artikel verbood uitingen die aanzetten tot haat en opruiing. In het kader van de toetredingsonderhandelingen met de EU werd op 1 juni 2005 artikel 301 als onderdeel van een aantal strafrechtelijke hervormingen ingevoerd. Dit artikel verbiedt uitspraken waarin de ‘Turkse natie/bevolking’ wordt beledigd en vervangt artikel 159 van het Turkse Wetboek van Strafrecht. Sindsdien heeft het wetsartikel tot minstens 99 rechtszaken geleid. De aangeklaagden zijn afkomstig uit het hele politieke spectrum in Turkije: van liberaal tot conservatief en van seculier tot religieus.