Toetreding tot de Europese Unie

Turkije heeft in de afgelopen jaren verschillende hervormingen doorgevoerd die toetreding tot de Europese Unie mogelijk moeten maken. Zo is de doodstraf in vredestijd afgeschaft, zijn rechten toegekend aan Koerdische minderheden - zoals het recht Koerdisch te spreken - kwam de politie onder strengere controle te staan en is de wetgeving op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid aangepast. De mislukte staatsgreep in juli 2016 heeft de klok echter een flink aantal jaren achteruit gezet.

EU-Turkije V

Historisch overzicht Turkije en de Europese Unie:

 • 1959: Turkije vraagt het associatielidmaatschap van de EEG aan
 • 1963: Turkije en de Europese Gemeenschap sluiten een Associatieovereenkomst, waarin staat dat Turkije ‘op den duur’ lid mag worden van de EG
 • 1974 Turkse invasie van het noorden van Cyprus
 • 1980 EG schort na een militaire staatsgreep het Associatieverdrag op; dit duurt tot 1988
 • 1987 Turkije vraagt lidmaatschap EG aan
 • 1989 EG wijst aanvraag van Turkije af
 • 1993 EU formuleert de Kopenhagen-criteria voor toelating nieuwe lidstaten
 • 1996 Douane Unie tussen EU en Turkije treedt in werking
 • 1999 EU verleent Turkije de status van kandidaat-lid
 • 2002 EU belooft Turkije eind 2004 de startdatum voor onderhandelingen te geven, die beginnen als Turkije voldoet aan de Kopenhagen-criteria
 • 2004 In mei treden Cyprus – door Turkije niet erkend – en negen andere landen toe tot de EU
 • 2004 In december kondigt de EU aan dat onderhandelingen met Turkije op 3 oktober 2005 beginnen
 • 2005 Op 3 oktober beginnen de onderhandelingen